خونه به خونه!

درخواست حذف این مطلب

استعداد و توانایی های علمی و ورزشی مازندران و بابل بر ی پوشیده نیست! در کنار این استعداد ها، عدم زیر ساخت ها ی ورزشی در این شهر دلیل بی کفایتی برخی از متولیان قبلی و فعلی این شهرستان است!

شهرستان بابل به اندازه ی استان ایلام جمعیت دارد و البته چند برابر استعداد و توانایی!!

راهی خونه به خونه به فینال جام حذفی بر دوستداران فوتبال مبار ک باشه!